Zabezpečujem outsourcing v týchto oblastiach:

  • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • oboznamovanie zamestnancov a  vedúcich zamestnancov
  • požiarna ochrana
  • odpadové hospodárstvo
  • vodné hospodárstvo
  • ochrana ovzdušia

 

Výhody outsourcingu:

  • odbremenenie firmy od zložitej administratívy v oblasti BOZP, ochrany pred požiarmi a životného prostredia,
  • znižovanie nákladov firmy v oblasti BOZP, ochrany pred požiarmi a životného prostredia
  • poskytovanie environmentálneho poradenstva, BOZP a ochrany pred požiarmi v oblasti plnenia právnych predpisov

 

 

 

TOPlist

Kontakt

Ing. Ivan Pucher - BOZP consulting IČO: 47565632 Dukelská 2
Svätý Jur 900 21
Slovensko
+421 908 468 346 bozpconsulting@gmail.com